ŽUPNE OBAVIJESTI 1.3- 7.3.2021. Ispis

Krizma u našoj župi se planira slaviti 24.travnja.

Sveta pričest u našoj župi se planira slaviti 25.travnja.

 

Ponedjeljak, 1. ožujka: Ispovijed od 17:30 sati. Sveta misa u Stablini u 18:00 sati. Vjeronauk za krizmanike, drugi i treći razred srednje škole u 20:00 sati

 

 

Utorak, 2. ožujka: Ispovijed od 17:30 sati. Sveta misa u Stablini u 18:00 sati. Vjeronauk za pretkrizmanike, prvi razred srednje škole u 20:00 sati.

 

 

Srijeda, 3. ožujka: Ispovijed od 17:30 sati. Sveta misa u Stablini u 18:00 sati.

 

 

Četvrtak, 4. ožujka: Ispovijed od 17:30 sati. Sveta misa u Stablini u 18:00 sati.

 

 

Petak, 5. ožujka: Vjeronauk za prvopričesnike po ustaljenom rasporedu, jutro u 9:00 sati i popodne u 15:00 sati. Ispovijed od 17:30 sati. U 18:00 sati pobožnost križnog puta a iza sveta misa.

 

Subota, 6. ožujka: Sveta ispovijed od 17:00 sati za srednjoškolce. Sveta misa u Stablini u 18:00 sati.

 

 

Nedjelja, 7. ožujka: Sveta misa u Baćini u 8:00 sati. Sveta misa u Stablini u 10:00 sati.