ŽUPNE OBAVIJESTI 14.9.-20.9. 2020. Ispis

Ponedjeljak, 14. rujna: Sveta misa u Stablini u 7:00 sati.


Utorak, 15. rujna: GOSPA. ŽALOSNA. Sveta misa na Obličevcu u 15:00 sati


 

Srijeda, 16. rujna: Sveta misa u Stablini u 7:00 sati.

 

 

Četvrtak, 17. rujna: Ispovijed u 18:30 sati. Sveta misa u Stablini u 19:00 sati.

 

 

Petak, 18. rujna: Sveta misa u Stablini u 7:00 sati.

 

 

Subota, 19. rujna: Sveta misa u Stablini u 7:00 sati.

 


Nedjelja, 20. rujna:

Sveta misa u Peračkom Blatu u 8:00 sati. 

Sveta misa u Stablini u 10:00 sati.