Raspored bogoslužja i obavijesti Ispis

U ponedjeljak i četvrtak sv. Misa je u 19,00, a u ostale dane ujutro u 7,00 sati.

U ponedjeljak u 20.00 sati je susret krizmanika, a u četvrtak je nakon večernje mise i klanjanje pred Presvetim Sakramentom.

U petak je susret ministranata u 18,15 a mladih u 20.00 sati.

U subotu je susret prvopričesnika u 9 sati. Vjeronauk je subotom u Peračkom Blatu u 10,00 sati,  na Banji u 10,45 i Šarić Struzi u 11,30. Vjeronauk za djecu iz Stabline, zbog pretrpane subote, bit će četvrtkom u 9,30 ujutro. Sva djeca koja nisu tada u školi bilo bi dobro da dođu na vjeronauk.

U sljedeću su nedjelju, 30. rujna, svete mise po običaju: 8 sati u Baćini, 9,30 u Stablini, a u 11 sati bit će misa i na Šarić Struzi.

 

U subotu su sklopili  sakramenat ženidbe u našoj crkvi  Nikola Barišić i Zvonka Bošković, kao i Toni Zmijarević i Jelena Bošnjak. Čestitamo, a ženidbu kane sklopiti i Goran Kuran, sin Ivana i Jadranke r. Družijanić s Banje i Ana Krstičević, kći Stanislava i Tereze r. Družijanić iz Bagalovića. Vjenčanje je u subotu u Bagalovićima.

Ženi se i Mili Tolj, sin p. Ante i p. Milenke, a uzima djevojku Danijelu Gašpar, kći Duje  i Ljilje r. Katavić - oboje iz naše župe.

Ženi se i Krunoslav Salaj, sin Josipa i Katice r. Batinić a uzima djevojku Anu Dropulić, kći Milana i Ljubice r. Rončević, djevojka iz naše župe. Oba vjenčanja će biti u našoj crkvi u Stablini u subotu.

 

Imamo već prijavljenih više od jednog autobusa za hodočašće u Blato, u subotu, 20. listopada. Cijena je kao i lani 120 kuna pa uplatite i prijavite se na vrijeme.

Želja nam je i otići na hodočašće u Sinj i to sa svom našom djecom koja pohađaju osnovnu školu. To bi bilo 3. studenoga, a cijena bi bila oko 80 kn. Molimo vas prijavite djecu na vrijeme u župski ured.

 

Organizirat ćemo i tečaj za odrasle koji nemaju sakramente krštenja, krizme ili vjenčanja. Prijavite se u naš ured.