HODOČAŠĆE VUKOVAR-ILOK-ĐAKOVO-OSIJEK-ALJMAŠ Ispis

Polazak na hodočašće za Vukovar, u četrvrtak 7.studenoga u 10,00  sati ispred Mediterana.