Hodočašće u svetište Blažene Marije Propetog Isusa Petković u Blatu na Korčuli. Ispis

Naša župa organizira jednodnevno hodočašće u svetište Blažene Marije Propetog Isusa Petković u Blatu na Korčuli. Cijena je 120,00 kn. Prijave i uplate u župnom uredu.

Polazak 21.listopada 2017., ispred „MEDITERANA“ u 6:00 sati.